បង្កើតគោលបំណងឥណទានរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសគេហដ្ឋានក្នុងនៅក្នុងក្ដីស្រមៃ ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនសេវាកម្ចីដែលសក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នក ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងការវាយតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ​ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តទៅលើជម្រើសគេហដ្ឋានដែលពេញចិត្តទៅបានហើយ​!

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ធនាគារ អេភីឌី ផ្តល់ជូននូវឥណទានគេហដ្ឋានក្នុងអត្រាការប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង ហើយយើងខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់អ្នក មិនថាអ្នកបានរកឃើញផ្ទះថ្មីក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកហើយ ឬចង់បានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គេហដ្ឋានដែលអ្នកមានស្រាប់នោះទេ ។

  • រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ
  • កម្ចីផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៧០%
  • ទ្រព្យបញ្ចាំអាចជាអចលនទ្រព្យដែលទិញ​​
  • អត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ ហើយការបង់រំលស់អាចប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាព

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិក និងស្នើតាមទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនង  023 211 888