• សេវាធនាគារ
    ដែលងាយស្រួល ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំបូរបែប

    បើកគណនីដោយឥតគិតថ្លៃ​ ហើយ​ធ្វើប្រតិបត្តិការ ចំណាយ សន្សំ និង​គ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកនៅទីកន្លែងតែមួយ។

សេវាប្រាក់បញ្ញើ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក គឺជាការងារដែលគ្មានពេលឈប់សម្រាក។ ដូចច្នេះ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រើគណនីរបស់ខ្លួនពីធនាគារយើងខ្ញុំបានតាមតម្រូវការ។ សន្សំប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយជ្រើសរើសប្រភេទនៃគណនីដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

ឥណទាន

ជជ្រើសរើសគេហដ្ឋានក្នុងនៅក្នុងក្ដីស្រមៃ ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនសេវាកម្ចីដែលសក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយ​ហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នក ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងការវាយតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ​ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តទៅលើជម្រើសគេហដ្ឋានដែលពេញចិត្តទៅបានហើយ​!

សេវាផ្ទេរប្រាក់

រីករាយជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស​ និងក្រៅប្រទេស ​​ដែលងាយស្រួល ព្រមទាំងសន្សំសំចៃជាមួយកម្រៃផ្ទេរ និងអត្រាសមរម្យ ទាំងសេវាប្តូរប្រាក់ ផ្ញើប្រាក់​ ទទួលប្រាក់​ក្នុងប្រទេស​ និងក្រៅប្រទេស។