ធនាគារ អេភីឌី

លេខ 132 មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែង​ផ្លូវ 294 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

T: +855 (0)23 211 888

F: +855 (0)23 212 076

E:

រក្សាទំនាក់ទំនង

ផ្នែកសេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ នៅទីនេះជានិច្ចដើម្បីទទួលរាល់សំណួរ ឬយោបល់នានាពីលោកអ្នក។ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែល យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។​