យើងរួមគ្នាបង្កើតធនាគារមួយ

លុយមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះទេ  ទំនាក់ទំនង និង​ មិត្តភាព គឺជាអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះយើង។ ហេតុនេះហើយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងខ្ញុំអាចផ្ដល់សេវាកម្មធនាគារមួយដែលកាន់តែប្រសើរដល់អ្នក តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក ដោយសមស្របនិងប្រកបដោយតម្លាភាព។

ជម្រើសផ្សេងមួយទៀតជំនួសឲ្យប្រើប្រាស់សេវាធនាគារពីអតីតកាល

យើងខ្ញុំជួយពង្រឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងគណនី និងផ្សារភ្ជាប់អ្នកទៅកាន់ពិភពលោក តាមរយៈគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងគណនីអាជីវកម្មរបស់យើង។
ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក (ធនាគារ អេភីឌី) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ជាធនាគារឯកទេស ដោយមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារបានអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ។ 

ជំរុញគំនិតឆ្លាតវៃតាមរយៈពិពិធកម្ម និងបរិយាបន្ន

យើងរួមគ្នា

ប្រែក្លាយសេវាធនាគារទៅជាឱកាសនៅក្នុងដៃអ្នក។ ទោះជាក្នុងស្ថានការណ៍ណាក៏ដោយ មិនថាក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន​ និងអាជីពរបស់អ្នក ធនាគារ អេភីឌី នៅទីនេះដើម្បីអ្នក!

លោក Thoo Kim Seng នាយកប្រតិបត្តិ

៤ ឆ្នាំ

ធនាគារ អេភីឌី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ជាធនាគារឯកទេស ហើយក្រោយមកបានប្តូរទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

ដើមទុនចំនួន ៧៧,៥ លានដុល្លារអាមេរិក

ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជី ៧៧,៥ លានដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានការការពារ និងសុវត្ថិភាព។

ទ្រព្យសកម្ម ៨៤,៣ លានដុល្លារអាមេរិក

យោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារ អេភីឌី មានទ្រព្យសកម្មសរុប ៨៤,៣ លានដុល្លារអាមេរិក។

អេភីឌី ធនាគារ

បញ្ចេញមតិដើម្បីជួយកែលំអយើងខ្ញុំអោយប្រែក្លាយជាធនាគារមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បើកគណនីធនាគារ អេភីឌី ឥឡូវនេះ​​

ទទួលបានកាន់តែច្រើន លើសពីប្រាក់របស់អ្នក